Achtergrond

image-0909

Traditioneel gezien zijn er twee manieren waarop ondernemingen voorzien in hun juridische ondersteuning: doordat zij permanent een interne jurist in dienst hebben of doordat zij hulp inschakelen van een extern advocatenkantoor. Deze constructies brengen verschillende nadelen met zich mee. Het permanent in dienst hebben van een jurist brengt maandelijks vaste kosten met zich mee, omdat u als werkgever gebonden bent aan een arbeidscontract. Het is vaak niet mogelijk om deze uren flexibel in te delen. Wanneer u een onafhankelijk advocatenkantoor inschakelt, krijgt u te maken met gedeclareerde uren, weinig transparantie en mogelijk over-servicing.

Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling waarbij het uitbesteden van functies en werkzaamheden een vast onderdeel van ondernemen is geworden. Waarom zou het uitbesteden van juridische werkzaamheden hier een uitzondering op zijn? Ondernemers hebben vaak moeite om hun verschillende juridische werkzaamheden te coördineren en geven de voorkeur aan een one-stop-shop voor juridische ondersteuning.

Law & More springt in op deze ontwikkelingen door outsourced legal counsel aan te bieden. Hierbij kunt u de juridische werkzaamheden binnen uw onderneming uitbesteden aan ons kantoor.

Werkwijze

Law & More biedt ondernemers outsourced legal counsel aan; wij bieden ondernemingen de mogelijkheid om naar behoefte gebruik te maken van de bedrijfsjuridische diensten van onze specialisten. Onze juristen treden als bedrijfsjurist in uw onderneming op. Hiermee geniet u alle voordelen van een interne jurist, zonder dat u daarvoor daadwerkelijk een jurist in dienst hoeft te nemen of een duur advocatenkantoor in hoeft te schakelen.

Law & More streeft ernaar een goede band met haar cliënten op te bouwen, zeker wanneer onze juristen optreden als uw vaste bedrijfsjurist. Hierdoor zijn onze specialisten op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf en kunnen zij u naar behoefte van juridisch advies voorzien. Om deze reden zullen onze cliënten normaal gesproken een relatie aangaan met één van onze juristen. U kunt echter altijd gebruik maken van de kennis en expertise van het gehele team van Law & More. U heeft dus altijd een jurist waar u op terug kunt vallen achter de hand.

Cliënten

De cliënten die gebruik maken van de outsourced legal counsel services van Law & More kunnen in drie categorieën verdeeld worden:

  • Ondernemingen die geen in-house jurist in dienst hebben, maar wel behoefte hebben aan de juridische ondersteuning die een vaste jurist kan bieden. Law & More kan voor deze cliënten als bedrijfsjurist fungeren, waarbij u zelf kunt bepalen hoeveel uur u wilt besteden aan juridische dienstverlening.
  • Ondernemingen die zelf een juridische afdeling hebben, maar toch behoefte hebben aan aanvullende juridische ondersteuning. Dit kan het geval zijn wanneer de onderneming een juridische crisis heeft of een erg drukke periode in gaat. In dergelijke situaties kunt u gebruik maken van de diensten van Law & More en hoeft u geen nieuwe medewerkers aan te nemen.
  • Ondernemingen die om wat voor reden dan ook kampen met onderbezetting van hun juridische afdeling. Mocht uw vaste bedrijfsjurist met zwangerschapsverlof gaan of ziekteverlof op moeten nemen, dan vult Law & More deze lege plek graag op. Onze juristen kunnen de werkzaamheden van uw afwezige werknemer voor bepaalde of onbepaalde tijd op zich nemen.

Law & More zal haar diensten aan uw behoeften aanpassen: u kunt geheel zelf bepalen hoeveel uren u wilt besteden aan juridische dienstverlening en voor welke periode u gebruik wilt maken van onze diensten.

U KIEST MET LAW & MORE
VOOR EEN RESULTAATGERICHT ADVOCATENKANTOOR

Voordelen

  U betaalt alleen indien u gebruik maakt van onze diensten

  U heeft altijd een jurist om op terug te vallen

  U ontvangt gepersonaliseerde service

  Er is ruimte voor flexibiliteit

  Het biedt nieuwe perspectieven

Voordelen image small

U betaalt alleen indien u gebruik maakt van onze diensten

Outsourced legal counsel is een kostenefficiënt alternatief tegenover het in dienst hebben van een bedrijfsjurist. U betaalt alleen indien u gebruik maakt van onze diensten. Het kan van dag tot dag verschillen hoeveel uren u aan juridische dienstverlening nodig heeft. Het in dienst hebben van een jurist tijdens een minder drukke periode binnen uw bedrijf, brengt onnodige kosten met zich mee. Law & More biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van juridische diensten wanneer u deze daadwerkelijk nodig heeft.

U heeft altijd een jurist om op terug te vallen

Juridische problemen of vraagstukken kunnen op elk moment ontstaan. Als u zich in een dergelijke situatie bevindt, is het prettig dat u direct gebruik kunt maken van de diensten van een jurist. Law & More biedt u de vertrouwdheid van een in-house jurist waar u altijd op terug kunt vallen, zonder dat u daadwerkelijk een jurist in dienst hoeft te hebben.

U ontvangt gepersonaliseerde service

De juridische ondersteuning waar ondernemingen behoefte aan hebben is erg divers en kan bovendien veranderen wanneer het bedrijf een andere fase in gaat. Het is daarom van belang dat u voorzien wordt van juridisch advies op maat. Law & More biedt u dit advies. Ons team kijkt samen met u wat uw behoeften zijn en van welke diensten u gebruik wilt maken, hierbij rekening houdend met uw budget en schema. Wij bieden gepersonaliseerde service aan, die specifiek op uw onderneming gericht is.

Er is ruimte voor flexibiliteit

Het komt vaak voor dat ondernemers pas juridische ondersteuning inschakelen op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een crisis. Het resultaat hiervan is dat juridische diensten hoge kosten met zich meebrengen en dat het moeilijk is om juridische problemen te voorkomen. De outsourced legal counsel services van Law & More bieden hiervoor een oplossing. U kunt op flexibele wijze gebruik maken van de diensten van onze specialisten, op een moment dat u dit nodig acht. Hierdoor heeft u een grote mate van controle over uw juridische ondersteuning en kunt u inspringen op veranderingen binnen de markt van uw onderneming.

Het biedt nieuwe perspectieven

Binnen ondernemingen is het vaak moeilijk om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dit kan als gevolg hebben dat uw onderneming niet verder groeit. De specialisten van Law & More kunnen door het bezoeken van uw bedrijf en het deelnemen aan vergaderingen verschillende afdelingen dichter bij elkaar brengen en zorgen voor meer efficiëntie binnen uw onderneming. Zij zijn op de hoogte van de geschiedenis van het bedrijf, terwijl zij tegelijkertijd met de blik van een buitenstaander naar uw onderneming kunnen kijken. Er wordt vanuit verschillende perspectieven naar uw bedrijf gekeken, wat u nieuwe inzichten op kan leveren waardoor u efficiënte strategische beslissingen kunt nemen.

VISIONAIRE ADVOCATEN EN FISCALISTEN

Contact

Contactformulier